Publikační činnost

Upozornění: Pro citování níže uvedených elektronických textů prosím používejte citační informace na skutečné publikace (časopisy, sborníky, atd.). Děkuji.

 

2018

36. Slanina, P. (2018). Recenze: Střešní okna pro pasivní domy, 04.07.2018<online> http://www.slanina.cz/publikace/files/36_recenze_stresni_okna_pro_pasivni_domy.pdf
35. Slanina, P. (2018). Kam míří tepelná ochrana budov v ČR?, 08.01.2018<online> http://www.slanina.cz/publikace/files/35_kam_miri_tepelna_ochrana_budov_v_cr.pdf

2016

34. Slanina, P. (2016). Součinitel prostupu tepla oken, střešních oken, světlíků a LOP - absurdity. In Otvorové výplně stavebních konstrukcí (pp.57 - 63), Hradec Králové: Stavokonzult Eduk s.r.o.

2014

33. Slanina, P. (2014). Vlhkost ve střeše jako časovaná bomba. In Zborník z bratislavského sympózia Strechy 2014 (pp.42-48), Bratislava: STU v Bratislavě, Cech strechárov Slovenska.

2013

32. Slanina, P. (2013). Dynamické tepelněvlhkostní hodnocení stavebních konstrukcí. Tepelná ochrana budov (5)16, 32-39.
31. Slanina, P. (2013). Od proděravěných parozábran ke změnám technických norem. In Zborník zo sympozia Strechy 2013 (pp. 134-140), Bratislava: STU v Bratislavě, Cech strechárov Slovenska.

2012

30. Slanina, P. (2012). Nejnižší povrchová teplota výplní otvorů. Časopis Stavebnictví (06-07)VI, 2012, 28-34. ISSN 1802-2030
29. Slanina, P. (2012). Nulové domy - další krok do otroctví. In M. Loužek (ed), Ekonomika, právo, politika č. 96/2012 (pp. 55-62), Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2012

2011

28. Slanina, P. (2011). Nechte nás navrhovat střechy správně! Konstruktivní kritika nové tepelně technické normy ČSN 730540-2 In Zborník zo sympozia Strechy 2011 (pp. 39-45), Bratislava: STU v Bratislavě, Cech strechárov Slovenska

2009

27. Slanina, P. (2009). Moisture Transport in Compact Flat Roofs. Dizertační práce. Praha: ČVUT v Praze
26. Slanina, P. & Šilarová, Š. (2009). Moisture transport through perforated vapour retarders. Building and Environment, (8)44, 1617-1626

2008

25. Slanina, P. & Šilarová, Š. (2008). Measurement of Moisture Transport through Perforated Vapour Barriers. In C. Rode (Ed), Proceedings of the 8th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries (pp. 785-800), Kodaň: Technical University of Denmark
24. Zirkelbach, D., Künzel, H.M. & Slanina, P. (2008) Einfluss von Undichtheiten bei der Sanierung von Plattenbauten mit Wärmedämm-Verbundsystemen. In J. Gänssmantel et al. (Eds), WTA Almanach 2008 (pp. 285-297), München: WTA-Publications
23. Slanina, P. & Šilarová, Š. (2008). Measurement of Moisture Transport through Perforated Vapour Barriers. Nordic Journal of Building Physics, ISSN 1402-5728
22. Slanina, P. (2008). Ideální návrh ploché střechy z hlediska šíření vlhkosti. In Zborník zo sympozia Strechy 2008 (pp. 133-140), Bratislava: STU v Bratislavě, Cech strechárov Slovenska
21. Slanina, P. (2008). Moisture Transport in Flat Roofs with Perforated Vapour Barriers. In Proceeding of Workshop 2008 (pp.482-483), Praha: ČVUT v Praze

2007

20. Slanina, P. (2007). Moisture Transport in Flat Roofs. In International Conference VSU 2007 (1) (pp. II-123-II-129), Sofie, VSU
19. Slanina, P. (2007). Vlastnosti proděravěných parozábran. In Zborník zo sympozia Strechy 2007 (pp. 141-145), Bratislava: STU v Bratislavě, Cech strechárov Slovenska
18. Slanina, P. (2007). Difúzní vlastnosti materiálů a jejich vliv na transport vodní páry - teorie versus tepelně technické normy. In Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí, Praha: ČVUT v Praze
17. Slanina, P. (2007). Návrh střechy z hlediska transportu vlhkosti. Prezentace stavebních materiálů (2), 79-81
16. Slanina, P., Husáková, V., Kalináč, J. & Pokorný, M. (2007). Difúzní vlastnosti materiálů plochých střech a jejich vliv na tepelně technický výpočet. In Juniorstav 2007 (pp. 39-44), Brno: VUT v Brně

2006

15. Slanina, P. Vlkostní režim v plochých střechách. In. Zborník zo sympozia Strechy 2006 (pp. 205-209), Bratislava: STU v Bratislavě, Cech strechárov Slovenska
14. Slanina, P. (2006). Difúzní vlastnosti materiálů z pohledu nových tepelně technických norem. In Tepelná ochrana budov 2006 (pp.153-156), Praha: Contour s.r.o.
13. Slanina, P. (2006). Vliv nehomogenit parotěsnící vrstvy na funkčnost střešních plášťů. In. Poruchy a rekonštrukcie obvodových plašťov a striech 2006 (pp.70-75). Podbánské: Technická universita v Košicích
12. Slanina, P. (2006). Vlastnosti nehomogenních paratěsnících vrstev. In Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost tavebních konstrukcí 2006 (pp. 47-50), Praha: ČVUT v Praze
11. Šilarová, Š. & Slanina, P. (2006). Difúzní mosty. Střechy, fasády, izolace (4)13, 66-67
10. Slanina, P. (2006). Šíření vlhkosti ve střešních konstrukcích. In Proceeding of Workshop 2006, Praha: ČVUT v Praze
09. Slanina, P. (2006). Šíření vlhkosti v jednoplášťových střešních konstrukcích. In Juniorstav 2006 (pp. 173-177), Brno: VUT v Brně

2005

08. Šilarová, Š. & Slanina, P. (2005). Difúzní mosty. In Zborník zo sympozia Strechy 2005 (pp. 100-103), Bratislava: STU v Bratislavě, Cech strechárov Slovenska
07. Šilarová, Š. & Slanina, P. (2005). Konstrukční řešení střech, recyklace ve stavebnictví. In Setkání kateder a ústavů pozemního stavitelství ČR a SR (pp. 63-64), Praha: ČVUT v Praze

2004

06. Šilarová, Š. & Slanina, P. (2004). Vliv kotvení parotěsnící vrstvy na její vlastnosti. In Zborník zo sympozia Strechy 2004 (pp. 100-103), Bratislava: STU v Bratislavě, Cech strechárov Slovenska
05. Slanina, P. (2004). Parozábrany v plochých střechách. Střechy, fasády, izolace(10)11, 40-42
04. Slanina, P. (2004). Všeobecně o parozábranách střech. Střechy, fasády, izolace (9)11, 76-78
03. Slanina, P. (2004). Parotěsná vrstva - terminologie, rozdělení, navrhování. Tepelná ochrana budov (3)7, 13-16
02. Šilarová, Š. & Slanina, P. (2004). Vliv kotvení parotěsné vrstvy na její vlastnosti. In Tepelná ochrana budov 2004 (pp.99-103), Praha: Contour s.r.o.

2003

01. Slanina, P. (2003). Definování parotěsné vrstvy u plochých jednoplášťových střech. Diplomová práce. Praha: ČVUT v Praze

Stránka vytvořena 12/1/2012; poslední změna 09/07/2018
Odkazy:

publikace


životopis


přihlásit se


Odkazy jinam: